Terms and Conditions

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА
ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА "ЙЕЛОУ 333" АД

Настоящите Общи условия уреждат реда и условията за ползване на услугата таксиметров превоз на пътници, която се предлага от "Йелоу 333" АД, с ЕИК 175206481, със седалище и адрес на управление: гр. София 1172, район р-н Изгрев, бул. „Никола Габровски” № 1, тел: 02/9621333, имейл: office@yellow333.com ("Йелоу").
Когато поръчвате или използвате някоя от нашите услуги, по някои от посочените по-долу начини, Вие се съгласявате с тези Общи условия.
Определения
• "Общи условия" означава настоящите Общи условия за използване на услугата таксиметров превоз на Йелоу.
• "Услуга/та" означава таксиметров превоз на пътници, предлагана от Йелоу и от негово име.
• "Ние", "нас" и "наш" означава Йелоу.
• "Вие", "Ваш" и "Потребител" означава лицето, което поръчва такси по всички възможни, осигурени от нас канали, а именно: по телефон, онлайн, чрез мобилно приложение, чрез Viber или чрез такси бутон.
• "Шофьор" означава водачът, който е избран за Вашето пътуване.
• "Както е посочено" означава пътуване, при което не е посочена дестинация.

Услугата
Ние предлагаме услугата таксиметров превоз на пътници на територията на гр. София с леки автомобили до седем места, на дееспособни лица съгласно изискванията на българското законодателство. Тези услуги Ви предлагаме чрез шофьори, с които сме в договорни отношения.

Условия за използване на Услугата
Вие може да използвате услугата като направите поръчка по някои от осигурените от нас канали - по телефон, онлайн, чрез мобилно приложение или чрез Viber, такси бутон и при абонамент, при следните условия:
Поръчка по телефона
1. Вие може да поръчате такси, като се обадите на стационарен телефон 02/91119. Ако поръчвате от мобилния си телефон, може да направите поръчка и на 1219, без допълнителни импулси спрямо тарифния Ви план, за всички мобилни оператори.
2. При поръчка по телефона Вие се свързвате с нашия диспечерски център (call center). Вие трябва да предоставите на нашия оператор точния адрес или мястото, където се намирате, ако не сте поръчвали такси по телефона от този адрес. Ако поръчвате отвън трябва да посочите улицата и номера, на който се намирате или най-малко на ъгъла на кои две улици се намирате.
3. При поръчката Вие трябва да посочите на оператора: посоката на пътуването Ви; специфики на адреса, часа на изпълнение на поръчката и начина на плащане, ако имате предпочитания; дали пътувате с багаж или домашен любимец, включително неговата големина и дали е в клетка.
4. Операторът ни може да откаже да приеме поръчката, ако не посочите точен адрес.
5. Ако не сте посочили, че пътувате с домашен любимец, шофьорът може да откаже да изпълни поръчката при пристигането на адреса.
6. В диспечерския център Вашата поръчка се обработва с помощта на автоматизирана GPS система – Autocab. При получена поръчка системата започва да търси свободен автомобил.
7. Чрез системата Autocab и свързаната с нея услуга Ring back нашите шофьори се свързват с Вас, когато пристигнат и Ви очакват на адреса, чрез:
• Кратко позвъняване на Вашия мобилен телефон, като в този случай не е необходимо да вдигате телефона, тъй като ще чуете механичен глас; или
• Ще получите кратко съобщение (SMS) на мобилния Ви телефон; или
• Позвъняване на стационарния Ви телефони, при което също ще чуете механичен глас.
8. Когато няма свободен автомобил, операторите ни получават информация за това в системата и Ви уведомяват за това в рамките на 10 минути.
9. Когато сте направили поръчка за фиксиран час, нашата система започва да търси автомобил 20 минути преди посоченото време, независимо кога е направена поръчката. Ако не може да бъде намерена кола за съответния избран от Вас час, операторът ще Ви уведоми за това до 10 минути преди фиксираното време. Услугата, която предлагаме за фиксиран час, както е отбелязано и в сайта ни, не гарантира, че със сигурност ще ви бъде намерена кола.
10. Ако желаете таксито да Ви изчака, трябва да се свържете с диспечерския център и да уведомите операторите, че ще се забавите. В този случай шофьорът ще включи апарата си и ще Ви изчака, ако има къде да спре.
11. Вие може да направите проверка за Вашата поръчка на телефон 91119, като ще получите автоматична информация за състоянието й.
12. С цел подобряване на нашето обслужване, всички телефонни разговори при поръчките се записват.
Онлайн
1. Вие може да направите поръчка за такси и чрез нашата онлайн платформа на https://book.autocab.net/30410. За да направите това Вие трябва да имате регистрация в платформата или в мобилното ни приложение. За регистрацията Вие трябва да предоставите следните Ваши лични данни: име, фамилия, телефон, имейл адрес. Преди да завършите регистрацията Вие трябва да се съгласите с Общите условия и да се запознаете с Политиката за защита на лични данни. Профилът в платформата Ви дава също възможност да проследите текущата си поръчка, да видите историята на Вашите изпълнени и отказани поръчки за определен период от време.
2. Поръчка може да направите като зададете в първа стъпка “Детайли по маршрута и пътуването”: дата и час на изпълнение на поръчката; адреса, от който искате таксито да Ви вземе; друг адрес, през който да минете, ако има такъв; посоката на пътуването; брой пътници; вид автомобил и начин на плащане, дали пътувате с багаж. В тази стъпка може да посочите някои специфики на пътуването в “Бележки към шофьора”. Посочете в бележките, дали пътувате с домашен любимец, неговата големина и дали е в клетка. Тук имате възможност да направите поръчка и до летището, като, освен останалото, трябва да посочите допълнително номера на Вашия полет и брой багаж. При натискане на бутона “Продължи” Вие отивате в стъпка две “Потвърди”, в която може да проверите детайлите на Вашата поръчка и да ги коригирате, ако е необходимо. Тук може да видите приблизителната цена на Вашето пътуване. Ако сте прегледали и одобрили всички детайли, може да завършите поръчката си с натискане на бутона “Направи поръчка”. В следващата стъпка три - “Поръчка”, ще може да проследите изпълнението на поръчката, да я редактирате или да я откажете.
3. Вие следите за изпълнението на поръчката през онлайн платформата или мобилното ни приложение, както и дали колата е пристигнала на адреса. Бихте могли да се свържете със шофьора, за да уточните адреса, от който да Ви вземе.
4. Вие носите отговорност за вашите идентификационни данни за влизане в системата. Ние не носим отговорност за неоторизирани поръчки, направени в профила Ви.
5. Вие гарантирате, че цялата информация, която предоставяте на нас е вярна, точна и актуална, във всеки един момент.
6. Вие трябва да заплатите цената на ползваната от Вас услуга в пълен размер в брой или с дебитна/кредитна карта чрез POS терминал при завършване на поръчката.
7. Ако желаете таксито да Ви изчака, трябва да уведомите диспечерския център или шофьора, че ще се забавите. В този случай, шофьорът ще включи апарата си и ще Ви изчака, само ако има възможност къде да спре.
8. Във Вашия профил може да оцените шофьора.
Мобилно приложение
1. Вие може да направите поръчка за такси и чрез нашето мобилно приложение Yellow Taxi 91119, съответно за Android и IOS.
2. За да ползвате мобилното ни приложение и да поръчате през него такси трябва да се регистрирате. Може да използвате регистрацията си в онлайн платформата, ако имате такава. При извършване на регистрацията трябва да предоставите следните лични данни: име, фамилия, телефон, имейл адрес. Профилът в приложението Ви дава също възможност да проследите текущата си поръчка, да видите историята на Ваши изпълнени и отказани поръчки за определен период от време.
3. Поръчка на такси през приложението може да направите в няколко стъпки, като първо зададете адреса, от който таксито да Ви вземе; посочите посоката на пътуването; изберете начин на плащане – в брой или с дебитна/кредитна карта чрез POS терминал, а ако сте корпоративни клиенти и по сметка; уточните дата и час, ако желаете; може да изпратите и бележка до шофьора (Notes) с някои специфики за Вашето пътуване, които считате за важни. В “Бележки” посочете дали сте с домашен любимец, неговата големина и дали е в клетка.
4. Преди да потвърдите поръчката, Вие ще получите и приблизителната цена на Вашето пътуване, като повече информация за нея може да видите в Общите условия по-долу. Може да проверите отново детайлите по пътуването и след като се уверите, че всички те са верни да потвърдите поръчката с натискане на бутона “Place booking”.
5. В мобилното приложение Вие получавате следните съобщение, които са свързани с изпълнението на Вашата поръчка:
• Когато тръгне автомобил към адреса, от който трябва да бъдете взети;
• Когато автомобилът пристигне на адреса;
• Когато клиентът се качи в автомобила;
• Когато поръчката е приключена;
• Когато поръчката е отказана.
6. Ако желаете таксито да Ви изчака, трябва да уведомите диспечерския център или шофьора, че ще се забавите. В този случай, шофьорът ще включи апарата си и ще Ви изчака, само ако има възможност къде да спре. Може да се свържете с шофьора и за да уточните адреса, от който да ви вземе.
7. След завършване на поръчката Вие може да оцените шофьора със звездички от 1 до 5.
Viber
1. Поръчка на Yellow Taxi може да направите и чрез нашия Yellow Viber чат бот.
2. За да се свържете с него трябва да имате вече създаден профил във Viber.
3. След влизане в нашия чат бот Вие ще може да изберете езика, на който да направите поръчката; да посочите адреса, от който нашето такси да Ви вземе; посоката на Вашето пътуване; избор на вид кола; име и телефон при първо ползване на чат бота; може да изберете начин на плащане – в брой или с POS терминал; може да посочите дали сте с багаж и да добавите бележки до шофьора в “Добави бележки до водача”. В бележки до шофьора посочете дали сте с домашен любимец, колко е голям и дали е в клетка.
4. След като сте въвели посочената информация Вие може да направите преглед на детайлите за Вашето пътуване и да коригирате, където е необходимо. Поръчката ще бъде завършена с натискане на бутона “Поръчай”.
5. Когато нашето такси пристигне на адреса, от който трябва да Ви вземе, Вие получавате съобщение в чат бота. Ако може да закъснеете, Вие трябва да уведомите шофьора, като той ще пусне апарата и ще Ви изчака, ако има къде да спре. Може да се свържете с шофьора и за да уточните адреса, от който да Ви вземе.
6. След като завърши поръчката, Вие може да оцените шофьора със звездички от 1 до 5.
Такси бутон
1. Може да поръчате Yellow Taxi чрез нашия такси бутон, който е монтиран в различни институции и учредения, като: болници, хотели, ресторанти, финансови институции, спортни зали, нощни клубове, молове, държавни предприятия, фирми и др.
2. Поръчката може да направите като натиснете бутона, който се свързва с нашия диспечерски център. Чрез бутона получавате информация от диспечерския център за номера на колата и часа на пристигане на таксито.
3. Ние Ви изпращаме най-близката свободна кола.

Абонамент
Ако сте служител или сътрудник на някои от нашите клиенти, с които имаме договор за абонаментно обслужване Вие може да ползвате услугата като направите поръчка по телефона, през мобилното ни приложение или през Viber, и такси бутон, както е описано в настоящите Общи условия по-горе. В края на пътуването трябва да попълните ваучер, като един екземпляр от него трябва да дадете на нашия шофьор.

Цени
1. Преди да завършите поръчката на такси съгласно тези Общи условия, ние Ви предоставяме информация за приблизителната цена на конкретната поръчка, която се изчислява на пробег. Крайната цена, която трябва да заплатите на шофьора може да включва различни надценки в зависимост от спецификите на Вашето пътуване, като например: изчакване, преминаване през определен адрес, престой за определено време, промяна на посоката на пътуването, часови пояс на денонощието и други. Тази цена може да варира и поради натоварения пътен трафик на територията на гр. София и непредвидени ремонти по пътя.
2. Приблизителната цена се основава на нашата стандартна тарифа, за която ние Ви информираме по подходящ начин.
3. Приблизителната цена се отнася само за конкретната поръчка и тя може да варира при следващи поръчки поради факторите споменати по-горе.
4. При желание на клиента може да се договори фиксирана цена на пътуването (напр. за пътуване в населени места в извън гр. София, и други), но шофьорът може да добавя надценки, които са приложими при редица обстоятелства и съгласно нашата стандартна тарифа, в това число, но не само:
• Ако направите промени в поръчания курс вътре в превозното средство, например ако поискате минаване през дадено място или промените дестинацията.
• Ако се плащат такси, като например пътни такси или такси за паркиране на автомобил - доставчикът ще се опита да включи този вид такси в системата си на ценообразуване, въпреки че поради различни причини това не може да се гарантира в момента.
• Ако автомобилът се нуждае от почистване след пътуването.
Плащане
1. Крайната цена се заплаща при завършване на поръчката, когато Вие пристигнете на адреса, който сте посочили като посока на Вашето пътуване или в хода на пътуването сте посочили като такъв на шофьора.
2. Плащането се извършва в брой или дебитна/кредитна карта, в зависимост от това, кой начин на плащане сте избрали при поръчката.
3. При договорите за абонамент трябва да попълните ваучер, един екземпляр от който трябва да предадете на нашия шофьор.
Оплаквания от клиенти
Ако имате някакви оплаквания относно услугата, моля, обадете ни се на посочения в приложението и на уеб страницата телефонен номер за контакт. За тази цел запазете касовата бележка, която Ви дава шофьора. Ние ще разгледаме Вашето оплакване по съответния ред и в съответствие с изискванията на Закона за защита на потребителите.
Оценка (рейтинг) на клиента
1. Ние си запазваме правото да Ви направим оценка (рейтинг) като наш клиент и може да спрем да Ви предоставяме услугите си въобще или да ограничим предоставянето им, ако злоупотребявате с нашите платформи за поръчки, с нашите шофьори, служители, партньори и други клиенти, и въобще с предоставяните от нас услуги, както следва:
• Ако не заплащате ползвана вече услуга; отнасяте се грубо с наш шофьор или оператор; системно поръчвате такси без да имате намерение да го използвате; плащате с откраднати дебитни/кредитни карти и/или установим, че злоупотребявате със софтуера на нашите уеб базирана платформа и мобилно приложение, шофьорите ще ни уведомят за това и ние може да преустановим да приемаме Вашите поръчки.
• Ако Вие системно отказвате да ползвате направените към нас поръчки, шофьорът вече Ви очаква на адрес, а Вие не сте уведомили за това диспечерския център или не сте го направили по друг начин в платформата, чрез която сте направили поръчката, ние ще ограничим нашите услуги към Вас като преустановим да приемаме Вашите поръчките в пикови часове на денонощието.
2. Ако дължимите суми бъдат платени и поведението към нас, нашите шофьори и оператори бъде коригирано чрез извинение или по друг подходящ начин в зависимост от конкретния случай, ние може да продължим да Ви обслужваме при направена поръчка.
3. Ако сте наш редовен клиент, ако правите голям брой поръчки , както и ако имате коректно поведение към нас, нашите шофьори и оператори, Вие може да получите и поощрение, което се отбелязва в нашата система за което нашите оператори и водачи ще Ви уведомят своевременно.

Електронна комуникация
Всички комуникации с нас се извършват по електронен път, когато използвате предоставен от нас софтуер или ни изпращате имейли. Вие се съгласявате да получавате съобщения от нас по имейл или чрез уведомление в нашия софтуер. Всякакви съобщения, които получавате от нас ще се отнасят до вашите поръчки или промоции, свързани с нашата услуга.

Други
1. Личните данни, които ни предоставяте при използване на услугите ни, както са описани в тези Общи условия, се обработват от нас съгласно нашата Политика за защита на личните данни.
2. Вие сте отговорни за всички поръчки, направени от Вас по телефона или във Вашите профили онлайн, мобилното приложение или Viber, като ние не носим отговорност за каквито и да било разходи, свързани с съответната телекомуникационна услуга, използвана за поръчките.
3. Вие се задължавате да използвате каналите за поръчка на Yellow Taxi, единствено за поръчка на такси, което искате да ползвате. Ако установим, че злоупотребявате със софтуера, на който и да е от каналите за поръчка на нашите таксита, по какъвто и да било начин, ние си запазваме правото да деактивираме профила/профилите Ви без предизвестие.
4. Вие се задължавате да използвате нашия софтуер само за услугата превоз на такси и да не го използвате за никакви незаконни цели, включително (но не само) съзнателно инсталиране на вируси, троянски коне, логически бомби или опити за получаване на неправомерен достъп до сайта или неговите системи, включително сървъри и бази данни.
5. Всички оценки, които правите на нашите шофьори и които ние смятаме за нецензурни, заплашителни, обидни или по какъвто и да е начин злонамерени, ще бъдат изтрити, като ние ще прекратим съответния потребителски профил.
6. Ние може да изменим настоящите Общи условия, ако настъпят промени в нашите услуги или условията, при които ги предлагаме, както и поради изменения в приложими нормативни актове, решения на компетентни контролни органи, промяна на пазарните условия или на нашата пазарна политика. Ние ще Ви информираме за промените в Общите условия своевременно.
7. Ако клауза от настоящите Общи условия бъде обявена за недействителна, останалите клаузи ще продължат да действат. Ако част от клауза бъде обявена за недействителна и това не влияе на останалата част от клаузата, последната продължава да се прилага.
8. Всички спорове във връзка с прилагане на Общите условия се решават от компетентния съд. За неуредените от тези Общи условия случаи, се прилага правото на Република България.

Настоящите Общи условия са актуални към 31 януари 2019 г.


General Terms and Conditions for Use of the Service of Passenger Transport by Taxi of Yellow 333 AD

These General Terms and Conditions of Trading regulate the terms and conditions vis-a-vis the service of passenger transport by taxi provided by Yellow 333 AD, UIC: 175206481, having a seat and address of the place of management at: City of Sofia, 1172, Izgrev Borough, 1 Nikola Gabrovski Str., Phone: 02/9621333, e-mail: office@yellow333.com (“Yellow”).

When you book or use any of our services, howsoever as listed here below, you agree to these General Terms and Conditions.

Definitions

• “General Terms and Conditions” shall mean the present General Terms and Conditions regarding use of the service of passenger transport by taxi provided by Yellow.
• “Service/The Service” shall mean passenger transport by taxi provided by Yellow and on Yellow's behalf.
• “We,” “Us,” and “Our” shall mean Yellow.
• “You,” “Your,” “User” shall mean the person who books a taxi, by any possible means as provided by us, namely: by phone, on-line, via a mobile app, via Viber or Taxi Button.
• “Driver” shall mean the person driving the vehicle during your journey.
• “As Directed” shall mean a journey for which no destination has been specified.

The Service

We provide the service of passenger transport by taxi on the territory of Sofia with vehicles with up to seven seats to legaly capable persons as per the Bulgarian legislation. We provide this service with drivers with whom we are in contractual relations.

Terms of Use of the Service

You may use the service by making a booking using any of the means provided by us: by phone, on-line, via a mobile app, via Viber, Taxi Button, or with your subscription account, according to the following terms and conditions:

Book a Cab by Phone

1. You can book a cab by calling our landline number 02/91119. If you are making the booking with your mobile phone, you may also call 1219, at no additional charges to your tariff plan, for all mobile phone operators.
2. When you call our phone number to book a cab you reach our call centre. You are asked by our operators to specify the precise collection address or your location, if you have not previously booked a cab from this address/location. If you are outdoors, you need to specify the street and street number of your location, or at least the corner of which two streets you are standing at.
3. When making the booking you need to tell the operator the following: the destination of your journey; details about the address, pick-up time and manner of payment, if you have any preferences; whether you are carrying luggage or a pet, including the pet's size and whether the animal travels in a box/cage.
4. The operator may decline to accept a booking if you do not specify a precise collection address.
5. If you have not said you will be travelling with a pet, the driver may decline to carry out the service when he/she reaches the pick-up address.
6. In our call centre your order is processed with the aid of an automated GPS system Autocab. When a booking is made, the system starts to locate a free vehicle.
7. Using the Autocab software and the Ring Back services provided with it, our drivers contact you when they arrive at the specified collection address. They do so by:
• A short ring on your mobile phone. You do not need to pick up the call, as you will hear a pre-recorded message; or
• You will receive a text (SMS) on your mobile phone; or
• A call on your landline, where again you will hear a pre-recorded message.
8. When no free cars are available, our operators receive alerts in the system and notify you within ten minutes.
9. When you have booked a cab for a specified time, the system will start to locate a car 20 minutes prior to the fixed time, irrespective of when the booking was made. If no car can be located to reach you at the specified time, the operator will inform you up to ten minutes before the specified time. As noted in our website, our fixed time service does not guarantee that a car will be found for your trip.
10. If you wish the cab to wait for you, you need to contact our call centre and notify the operators about your delay. In this case the driver will turn on the meter and wait for you if there is a space where he/she can stop.
11. You can check up on your booking by calling 91119, where you will be given automated information on the status of your order.
12. All phone calls during bookings are recorded for quality assurance purposes.

Book a Cab On-line

1. You can also book a cab on our on-line platform at https://book.autocab.net/30410. To be able to do so, you need to register on the platform or on our mobile app. To register, you need to give us the following personal data: name, surname, phone number, and e-mail address. Before completing your registration you need to agree to our General Terms and Conditions and to familiarize yourself with our Privacy Policy. Your account on the platform also allows you to check up on your current booking and view your history of bookings and cancellations over a given period of time.
2. You can also make a booking by filling in the following information in Step 1, Route and Trip Details: pick-up date and time; collection address; another address you want to go by; the destination of your trip; number of passengers; type of vehicle; mode of payment; whether your are carrying luggage. In this step you can also add other details about your trip in the box Notes to Driver. Here you need to indicate that you will be carrying a pet, the pet's size and whether the animal travels in a box/cage. Here you can also book an airport transfer, and in addition to the other information, you need to specify the number of your flight and the number of suitcases you will be carrying. When you press the Next button, you reach Step 2, Confirm Booking, where you can check the details of your booking and correct them if necessary. Here you can see the approximate price of your trip. When you have reviewed and approved all details, you can complete the booking by pressing the Place Booking button. In the next Step 3, Booking, you can check up the status of your booking, edit it, or cancel it.
3. You can view the status of your order and whether the car has reached the pick-up address on our on-line platform or mobile app. You can contact the driver to provide more details about the pick-up address.
4. You are responsible for your login credentials for the services, we will not be liable for any unauthorised bookings made on your account.
5. You warrant that all information provided by you to us is true, accurate and up-to-date at all times.
6. You will make payment in full for the service used by you, in cash or with a debit/credit card and a payment terminal, upon completion of the service.
7. If you wish the cab to wait for you, you need to contact us and notify the operators or the driver about your delay. In this case the driver will turn on the meter and wait for you only if there is a space where he/she can stop.
8. You can rate the driver in our account.

Book a Cab via Mobile App

1. You can also book a cab via our mobile app Yellow Taxi 91119, on Android and IOS.
2. To use our mobile app and book a cab on it, you need to register. You can use your registration in our on-line platform, if you have one. To register, you need to give us the following personal data: name, surname, phone number, and e-mail address Your account in the mobile app also allows you to check up on your current booking and view your history of bookings and cancellations over a given period of time.
3. In the mobile app you can make the booking in several steps. You need to specify the collection address, the destination of your trip, choose the method of payment: in cash or with a debit/credit card and a payment terminal, and if you are a corporate client, payment to an account. You can also specify a date and pick-up time, if so you wish. You can also send a note to the driver with other details about your trip you think relevant. In the Notes box you need to indicate that you will be carrying a pet, the pet's size and whether the animal travels in a box/cage.
4. Before confirming the booking, you will see an approximate quote for fare for your trip. You can read more about this in the General Terms and Conditions below. You can again view the details of your trip and after confirming that everything is OK, you can confirm the booking by pressing the Place Booking button.
5. In the mobile app you receive the following notifications about the status of your booking:
• When the car leaves for the pick-up address;
• When the car arrives at the pick-up address;
• When you board the car;
• When the order is completed;
• When the booking was cancelled.

6. If you wish the cab to wait for you, you need to contact our call centre or the driver and notify them about your delay. In this case the driver will turn on the meter and wait for you only if there is a space where he/she can stop. You can contact the driver to provide more details about the pick-up address.
7. After the order is completed you can rate the driver on a star scale of 1 to 5.

Book a Cab on Viber

1. You can also book a Yellow Taxi cab using our Viber chatbot.
2. To access the bot, you need to have a Viber account.
3. After going to our chatbot, you can choose a language for your booking and then specify the pick-up address, the destination of your trip, the type of vehicle, and name and phone number when you first access the chatbot. You can also specify your preferred method of payment: in cash or with a debit/credit card and a payment terminal, specify whether your are carrying luggage, and add notes to the driver. In the notes to the driver you need to indicate if you will be carrying a pet, the pet's size and whether the animal travels in a box/cage.
4. After you have entered the required information you may review the details of your trip and correct them if necessary. The booking will be completed when you press the Book Cab button.
5. When the cab reaches your pick-up address, you will receive a notification in the chatbot. If you are delayed, you need to notify the driver. In this case, he/she will turn on the meter and wait for you if there is a space where he/she can stop. You can contact the driver to provide more details about the pick-up address.
6. After the order is completed you can rate the driver on a star scale of 1 to 5.

Taxi Button

1. You can book a Yellow Taxi cab on our Taxi Button device which is available in many institutions and buildings, such as hospitals, hotels, restaurants, banks, sports halls, night clubs, shopping centres, government offices, corporate offices, etc.
2. You can book a cab by pressing the button, which then connects with our call centre. On the display of the Taxi Button device you can view the information from the call centre with the number of the car and its arrival time.
3. We will dispatch the nearest free car.

Services by Subscription

If you are an employee or an associate of any of our customers with whom we have agreements on subscription accounts, you can use the service by booking a cab by phone, or using our mobile app, Viber, or Taxi Button, as set out here above. At the end of your journey you will need to fill in a voucher, a copy of which is to be given to the driver.

Prices

1. Before completing the cab booking in accordance with these Terms and Conditions, we provide you with a quote with information about the approximate price for the trip, which is calculated per mileage. The final fare you will need to pay to the driver may include different extra charges depending on the specifics of your trip, such as: waiting time, going via a certain location, halts and waits along the route, change of trip direction, particular time of the day, and others. The fare may also vary due to heavy traffic in Sofia and unannounced roadworks.
2. The price given in the quote is based on our standard tariff rate, in respect of which we inform you in a suitable way.
3. Such quotes are only accurate at the moment of obtaining them, we cannot guarantee that the same price will be available at another time, due to the factors set out here above.
4. If the customer so wishes, a fixed rate for the trip may be agreed (e.g., for trips to destinations outside Sofia, etc.), but the driver has the ability to add extra charges that are applicable in a number of circumstances including but not limited to:

• If you make changes to the quoted journey once inside the vehicle, for example if you add a via address or change the destination.
• If there are fees such as toll charges or car parking fees - the vendor will try to incorporate these kind of fees into their pricing system although due to the amount of possibilities this cannot be guaranteed at the current time.
• If the vehicle needs cleaning after your journey.

Payment

1. The final fare is paid when the order is completed and you have arrived at the drop-off address you have specified for your trip in the booking or have told the driver.
2. The payment can be done in cash, or with a debit/credit card depending on what you have selected in the booking.
3. In the case of subscription accounts, you need to fill in a voucher, one copy of which is to be given to the driver.

Complaints

If you have any complaints about the service, please call us on the phone number given in the app and on the website. You need to keep the cash receipt the driver gives you. We will examine your complaint with due care and in accordance with the requirements of the Consumer Protection Act.

Customer Rating

1. We reserve the right to rate you as our customer, whereby we may cease providing you with our services or limit them if you misuse our platforms for bookings, behave inappropriately towards our drivers, employees, partners and fellow passengers, and in general misuse the services we provide, as follows:
• If you do not pay for a service already rendered; behave rudely towards the driver or operator; systematically book a cab without intending to use it; pay with a stolen debit/credit card and/or if we find out that you misuse the software of our web-based platform and mobile app – our drivers will alert us about this and we may cease to accept your bookings.
• If you systematically refuse the use of bookings made to us, if the driver has already arrived and is waiting for you at the pick-up address and you have not informed an operator or otherwise notified us on the platform where you made the booking, we will limit our services to you by declining to accept bookings in peak times.
2. If the due amounts are paid up, and your conduct to us, our drivers and operators is rectified by offering an apology or another remedy as the case may be, we may continue to carry out your bookings.
3. If you are a regular customer, if you make many bookings, and if you have appropriate conduct towards us, our drivers and operators, you can earn a bonus which is noted in our system and in respect of which you will be duly notified by our operators and drivers.

Electronic Communication

All communications with us will be done electronically whenever you use software provided by us or send emails to us. You agree to receive communications from us via email or through a notification in our software. All communications from us will be regarding your journeys or promotions that relate to our service.

Miscellaneous

1. The personal data you provide us with when you use our services, as set out in these General Terms and Conditions, are processed by us in accordance with our Privacy Policy.
2. You are responsible for all bookings you make by phone or with your on-line, mobile app or Viber accounts, and we shall not be liable for any costs associated with the respective telecommunication service used for the bookings.
3. You will only use the service to make a booking you wish to fulfil; if we deem that you are misusing the software we reserve the right to disable your account without prior notice.
4. You will use the service’s software fot the service onlu and will not use it for any unlawful purpose including (but not limited to) knowingly introducing viruses, trojans and logic bombs or attempting to gain unauthorised access to the site or its systems including servers and databases.
5. All ratings you make of our drivers that we see to be obscene, threatening, abusive or in any way malicious will be deleted and we will suspend the associated user account.
6. We can amend these General Terms and Conditions to reflect any changes to the services that we provide, the conditions we provide them in, or due to amendments to applicable statutory acts, decisions of competent supervisory bodies, changes in the market conditions or in our market policy. We will duly inform you when these changes occur.
7. If a clause of the present General Terms and Conditions is determined to be invalid, the other clauses will continue to be in effect. If a part of a clause is determined invalid and this does not affect the remainder of the clause, the latter will continue to be in effect.
8. Any dispute in connection with the application of the General Terms and Conditions shall be resolved by the competent court. Any matter not regulated in these General Terms and Conditions shall be governed by the law of the Republic of Bulgaria.

These General Terms and Conditions are last amended on 3 January 2019.