Privacy policy


ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА "ЙЕЛОУ" 333 АД

Йелоу 333 АД е администратор на лични данни. В тази връзка ние се отнасяме изключително отговорно към всички лични данни, които ни предоставяте за целите на нашата дейност, а именно – извършване на таксиметров превоз и услуги. Създали сме тази политика за поверителност за да уведомим своите клиенти за всички видове лични данни, които събираме и начина, по който ги обработваме и съхраняваме, в съответствие с приложимото национално и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни.
Ние събираме Ваши лични данни за целите на и във връзка с (i) начина, по който сте избрали да повикате такси (по телефон, онлайн, чрез мобилно приложение или чрез Viber), (ii) използването на нашия уебсайт, (iii) попълването на формите за контакт, когато осъществявате онлайн връзка с нас (например когато изпращате запитване за абонаментни услуги през нашия уебсайт или когато искате да използвате услугата "такси бутон" и др.).

КАКВИ ДАННИ СЪБИРАМЕ И ЗА КАКВО ГИ ИЗПОЛЗВАМЕ (ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕТО)?
Поръчка на такси по телефон
Когато поръчвате такси на телефон 02/91119 за целите на предоставяните от нас услуги ние изискваме да ни предоставите Ваш телефон за връзка и адрес, на който очаквате кола за превоз. Освен това за целите на нашата дейност и отчетност ние записваме маршрута и крайната точка, до която сте пътували, както и други допълнения – начин на плащане, превоз на домашни любимци и всяка информация предоставена от потребителя на услугата. При пристигане на автомобила на посочения адрес изпращаме SMS, който съдържа служебния номер на колата и предварително обявената крайна точка. При поръчка на такси по телефон разговорите се записват с цел подобряване на обслужването.
За Ваше удобство при последващо позвъняване, а и отново с оглед нашата отчетност, в нашата система съхраняваме Вашия телефон и последните адреси, от които сте повикали такси.
В допълнение, при поръчка на такси по телефона, разговорът се записва с цел подобряване на обслужването. Записите на поръчки се пазят за срок от максимум 3 месеца и след това автоматично се изтриват. Възможно е, при възникнал спор, отделен запис да се запази до окончателното му разрешаване.
Молим Ви да имате предвид, че в случай, че не искате тези Ваши данни да се съхраняват и използват от нас при последващо използване на услугите ни от Вас, за нас е технически невъзможно да ги изтрием от нашата система автоматично. За това е необходимо, да заявявате изтриването на данни, за определен период на имейл office@yellow333.com. Имайте и предвид, че това ще доведе до загуба на информация за Вашите поръчки и няма да разполагате с рейтинг в системата ни. Данни могат да не се изтрият и ако по силата на специален нормативен акт или законово изискване на дадена държавна институция, сме били задължени да ги запазим.
Поръчка на такси чрез мобилно приложение
Чрез нашето мобилно приложение Yellow taxi можете също да поръчате такси. За целите на регистриране в нашето мобилно приложение (Google Play апликация) Вие ни предоставяте Ваши две имена (можете да използвате и псевдоним), и-мейл адрес, телефон за връзка и адрес, на който очаквате кола за превоз. Освен това за целите на нашата дейност и отчетност ние записваме маршрута и крайната точка, до която сте пътували.
Молим Ви да имате предвид, че в случай, че не искате тези Ваши данни да се съхраняват и използват от нас при последяващо използване на услугите ни от Вас, за нас е технически невъзможно да ги изтрием от нашата система автоматично. За това е необходимо, да заявявате изтриването на данни, за определен период на имейл office@yellow333.com. Данни могат да не се изтрият ако по силата на специален нормативен акт или законово изискване на дадена държавна институция, сме били задължени да ги запазим. Молим да обърнете внимание обаче, че ако изтриете подадените към нас данни в мобилното приложение т.е. Вашия акаунт, то и Вие няма да можете да използвате тази услуга повече и ще трябва да се регистрирате наново при последващо ползване на мобилното приложение.
В допълнение, молим да обърнете внимание на факта, че с акта на инсталиране на нашата апликация на Вашия мобилен телефон и/или друго устройство Вие получавате личните данни на нашите водачи, които Ви обслужват и/или са Ви обслужвали при предишни поръчки, а именно (най-много) две имена и снимка на водач, за да можете да се ориентирате кой именно Водач осъществява Вашата поръчка. Тези данни се пазят на Вашата апликация за Ваше удобство и в случай на загубени вещи, оплакване, рейтинг на водач и/или каквато и да е друга информация, която бихте искали да споделите с нас. Изцяло във Вашата отговорност е обаче да не използвате получените лични данни на нашите водачи за различни от изброените тук цели.
Поръчка на такси през Viber
Такси можете да поръчате на Yellow и чрез нашия Viber бот. За целите на регистриране чрез Viber Вие ни предоставяте Ваши име/на (можете да използвате и псевдоним), телефон за връзка и адрес, на който очаквате кола за превоз. Освен това за целите на нашата дейност и отчетност ние записваме маршрута и крайната точка, до която сте пътували. Viber криптира Вашите съобщения и те не могат да бъдат проследени до Вас, така че да Ви индивидуализират трети лица.
Автоматично, с акта на регистрация в нашия Viber бот, Вие получавате достъп и до нашия публичен чат, където можете да проследявате последни новини за нашата компания и нашите услуги. Тези новини не Ви се изпращат на личния профил и не затормозяват Вашето ежедневие по никакъв начин – можете да ги проверите единствено ако изрично влезете в публичния ни чат, като наш последовател.
Молим Ви да имате предвид, че в случай, че не искате тези Ваши данни да се съхраняват и използват от нас при последващо използване на услугите ни от Вас, за нас е технически невъзможно да ги изтрием от нашата система автоматично. За това е необходимо, да заявявате изтриването на данни, за определен период на имейл office@yellow333.com. Данни могат да не се изтрият ако по силата на специален нормативен акт или законово изискване на дадена държавна институция, сме били задължени да ги запазим. Молим да обърнете внимание обаче, че ако изтриете подадените към нас данни във Viber, то и Вие няма да можете да използвате тази услуга повече и ще трябва да се регистрирате наново при последващо ползване на Viber.
В допълнение, молим да обърнете внимание на факта, че с акта на използване на нашия Viber бот чрез Вашия мобилен телефон и/или друго устройство Вие получавате личните данни на нашите водачи, които Ви обслужват в момента, обслужвали са Ви при предишни поръчки и/или са започнали да изпълняват поръчка към Вас, но тя е била прекратена по някаква причина. Личните данни, които получавате на нашите водачи са (най-много) две имена, телефонен номер, снимка и Viber профил на водача, за да можете да се ориентирате кой именно Водач осъществява Вашата поръчка. Тези данни се пазят на Вашата апликация за Ваше удобство и в случай на загубени вещи, оплакване, рейтинг на водач и/или каквато и да е друга информация, която бихте искали да споделите с нас. Ние не можем да изтрием тези данни, тъй като те се намират на Вашия личен Viber профил. По тази причина, изцяло във Вашата отговорност е да не използвате получените лични данни на нашите водачи за различни от изброените тук цели.
Поръчка на такси чрез онлайн платформа
Чрез нашия уебсайт (https://www.yellow333.com/porachka/online) можете да поръчате такси и онлайн и да използвате новата ни уеб базирана платформа https://book.autocab.net/30410.
Чрез нашата web платформата на Yellow taxi също можете да поръчате такси. Вие можете да използвате регистрация или да поръчате анонимно без да се регистрирате. При регистрация Вие ни предоставяте Ваши две имена (можете да използвате и псевдоним), и-мейл адрес, телефон за връзка и адрес, на който очаквате кола за превоз. Освен това за целите на нашата дейност и отчетност ние записваме маршрута и крайната точка, до която сте пътували.
Молим Ви да имате предвид, че в случай, че не искате тези Ваши данни да се съхраняват и използват от нас при последяващо използване на услугите ни от Вас, за нас е технически невъзможно да ги изтрием от нашата система. За това е необходимо, да заявявате изтриването на данни, за определен период на имейл office@yellow333.com. Данни могат да не се изтрият, ако по силата на специален нормативен акт или законово изискване на дадена държавна институция, сме били задължени да ги запазим. Молим да обърнете внимание обаче, че ако изтриете подадените към нас данни в web платформата Вие ще можете да поръчвате такси без регистрация, което ще доведе до загуба на приоритет.
Използване на ваучер / Абонати на Йелоу
Ако сте наш клиент на абонамент, това означава, че Вие, и/или служители на Вашата организация, използвате услугите ни по таксиметров превоз, като заплащате с ваучери, издадени от Йелоу.
При използване на ваучер на хартиен носител той се попълва със следната информация - дата, на която е извършена транспортната услуга, начален час, дестинация, лице, ползвало транспортната услуга, подпис на лицето. Ваучерите с тези данни се предават на Йелоу от водачите накрая на всеки календарен месец, като Йелоу ги обработва също в рамките на максимум месец (30 дни) и ги връща на абонатите. Водачите и Йелоу се отнасят изключително отговорно към личните данни, съдържащи се във ваучерите, а именно – име и подпис на превозваното лице и ги съхраняват, съгласно предвидените технически и организационни мерки.
При използване на ваучер на електронен носител Йелоу отново осигурява надеждни технически и организационни мерки с цел опазване на личните данни, които се съдържат в тях (те са същите, като при ваучер на хартиен носител, без да се събира подпис).
Освен горното, абонатите ни често се възползват и от нашите услуги по трансфери от и до летище "София". В тази връзка Йелоу получава данни за трети лица гости или служители на абонатите ни. Информацията се препраща на нашите водачи, които подготвят табели (на хартиен носител или на таблет) с двете имена на превозваното лице, за да може то да се идентифицира. Необходими са ни и обработваме следните данни: име и фамилия на лицето, телефон за връзка, номер на полет, терминал, дестинацията, начин на плащане. Тези данни се съхраняват до момента на осъществяване на услугата и в кратък период след това, с цел да се покрие и възможността превозваното лице да бъде идентифицирано при забравени от него вещи и/или други проблеми, които биха били свързани с пътуването с нашите коли.
Autocab / Друга необходима информация
За целите на нашите услуги ние използваме международната система Autocab www.autocab.com. Ако се потвърди резервация на такси от Вас, данните посочени от Вас се записват сигурно в системата за онлайн резервация на Autocab, която също спазва всички изисквания за защита на личните данни, съгласно приложимото европейско законодателство. Данните, съхранявани чрез Autocab се пазят на сървър в рамките на Европа. Autocab спазва изцяло всички наши указания относно данните Ви и тяхното съхраняване.

Възможно е понякога да използваме и анализираме съвкупна информация (колективни данни, отнасящи се до група или категория услуги или клиенти, от които индивидуалните идентичности на клиентите или характеристиките са премахнати), събрана чрез предоставянето на аналитични данни, така че да можем да администрираме, поддържаме, подобряваме и развиваме нашите услуги.
Освен горното, във връзка с Ваши по-специални изисквания към нас, инцидентно е възможно да записваме подробности, като например за хора със здравословни проблеми или степен на инвалидност, брой и възраст на деца и/или данни за домашни любимци. Подобен род информация се съхранява като спазваме всички необходими технически и организационни мерки с цел нейното опазване, както и изискванията на приложимото законодателство.
Ако пожелаете да използвате услугата плащане "с ПОС терминал", когато колата, която сте поръчали го позволява, данните за кредитната/дебитната Ви карта също могат да бъдат записани, за да Ви предоставят услугите, които сте поискали. Тази операция се извършва чрез четец на карти, управляван от Pay Pal www.paypal.com, в съответствие с приложимите закони за защита на личните данни.
Във връзка с ползването на услугите "Поръчка на такси чрез мобилно приложение", "Поръчка на такси чрез Viber" и "Поръчка на такси чрез онлайн платформа", молим да имате и предвид, че е възможно тези платформи да събират информация за Вас на самостоятелно основание и трябва да проверите съответните политики за защита на личните данни на всяка платформа (напр. на Viber, Google Play), за да видите как точно използват информацията Ви и да разберете как да "откажете" или да изтриете такава информация. Получената информация се съхранява сигурно в системата за резервация и управление на Autocab (както е описано по-горе).

Когато правите резервация за такси, Вашите данни се използват отговорно и от нашия операционен персонал единствено и само с цел предоставяне на услугата ни. Оперативният ни персонал, както и водачите на превозни средства, са обучени и ние контролираме спазването на нашите правила за защита на лични данни от тях. Базираме обработката на всички Ваши лични данни на нашите вътрешни политики за защита на данните, които съответства на актуалното приложимо национално и европейско законодателство в тази сфера.
Уебсайт
Чрез нашия официален уебсайт https://www.yellow333.com/ ние Ви даваме различни възможности за връзка с нас, като например:
• да изпращате запитване за абонаментни услуги;
• да използвате услугата "такси бутон";
• да се свържете с нас с цел реклама;
• да оцените шофьор или кола;
• да попълните клиентска анкета;
• да ни потърсите при загубена вещ, и др.
Във връзка с всички изброени по-горе възможности, ние събираме следните Ваши лични данни: имената Ви, и-мейл адрес и телефон за обратна връзка. Когато попълвате нашата клиентска анкета е възможно да ни предоставите и други данни, по Ваша преценка. Ние съхраняваме само информацията, която ни е необходима да се свържем обратно с Вас. Допълнително предоставени от Вас лични данни не се обработват и не се съхраняват от Йелоу, като ние не носим отговорност за тях, в случай че ни предоставите такива по Ваше желание.

Освен горното, чрез нашия уебсайт от страница https://www.yellow333.com/avtomobili-yellow-taxi/sistema-za-obyavi може да се достъпи и до независима страница за обяви http://classifieds.nitbg.com/index.php. На нея се регистрирате чрез име (може и псевдоним) и и-мейл за връзка. На тази страница шофьори и лизингополучатели могат свободно да разменят безплатни обяви за автомобили. Те създават и изтриват сами своите обяви. Всяка обява се получава на наш имейл. Чрез тази страница освен данните за регистрация се пазят и данните, които Вие сте попълнили във Вашата обява. На тази страница лесно ще намерите отделна политика за лични данни, която строго спазваме и където можете да намерите допълнителна информация относно обработката на Вашите лични данни.
Моля да имате предвид, че без минимума от така изброените по-горе данни системите за контакт с Вас не могат да функционират и ние не можем да осъществяваме нашите услуги спрямо Вас.
Когато посещавате нашия уебсайт, ние събираме стандартна информация за интернет дневника си (log) и подробности за моделите на поведение на посетителите. Правим това, за да открием информация, като например броя на посетителите в различните части на уебсайта. Ние събираме тази информация по начин, който не идентифицира никого. Ние не правим никакви опити да установим самоличността на посетилите на нашия уебсайт, като използваме данните, събрани по този начин. Не асоциираме никакви данни от дневника, събрани от нашия уебсайт, с информация за лична идентификация от който и да е източник.
Имайте предвид и, че нашият уебсайт може да съдържа връзки към други уебсайтове, представляващи интерес за Вас. След като обаче сте използвали вече тези връзки и сте напуснали нашия уебсайт, трябва да знаете, че нямаме контрол върху тези други уебсайтове. Поради това не можем да носим отговорност за защитата и поверителността на каквато и да е информация, която предоставяте, докато посещавате такива уебсайтове, тъй като тези уебсайтове не се уреждат от настоящата политика за защита на личните данни на Йелоу 333 АД.
Instagram, YouTube, Facebook, Viber чат бот
В допълнение към горното, бихме искали да обърнем внимание, че използваме Instagram (https://www.instagram.com/yellowtaxibg/), YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCG9hjWJ4riXMJ2PlQgKzqwQ), Facebook (https://www.facebook.com/YellowTaxiBGMobile/) и имаме собствен Viber чат бот (http://chats.viber.com/yellowtaxi). Използваме тези платформи за поддържане на връзка с нашите последователи, но те нямат за цел да обработваме Ваши лични данни, нито имаме достъп до такива. Въпреки това е полезно да се запознаете с политиките за защита на личните данни и на тези платформи, за да бъдете информирани какви Ваши данни се обработват от тях.
На нашите страници са интегрирани плъгини от социалната мрежа Facebook. Общ преглед на приставките за Facebook можете да намерите тук - developers.facebook.com/docs/plugins/
Когато посещавате нашите страници, приставката създава директна връзка между Вашия браузър и сървъра на Facebook. Бихме искали да посочим, че като доставчик на страниците не получаваме никаква информация за съдържанието на предаваните данни, както и за тяхното използване от Facebook. За повече информация - http://en-de.facebook.com/policy.php.
Ако не искате Facebook да свърже посещението на страниците ни с потребителския Ви профил в Facebook, моля, излезте от потребителския си акаунт във Facebook.
Когато сте влезли в профила си в YouTube, активирате YouTube да картографира поведението Ви за сърфиране директно в личния Ви потребителски профил. Можете да предотвратите това, като излезете от профила си в YouTube. За повече информация - https://www.google.com/intl/bg/policies/privacy.
НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ?
Йелоу обработва законосъобразно Вашите лични данни на основание а) легитимният ни интерес да осъществяваме услуги по таксиметров превоз по начините, описани подробно по-горе; б) легитимният ни интерес да поддържаме уебсайта си и функционалностите по него в максимално добро състояние, така че да ни позволява да осъществяваме връзка с Вас; в) на основа на нашите договорни отношения с Вас и г) на основа законовите ни задължения, съгласно приложимото националното и европейско законодателство.
КОЙ ИМА ДОСТЪП ДО ВАШИТЕ ДАННИ? ТРЕТИ ЛИЦА/ПОЛУЧАТЕЛИ НА ДАННИ
Йелоу 333 АД не дава достъп и не прехвърля Вашите данни на трети лица, с изключение на посочените по-горе наши помощници в технологичното осъществяване на връзката с Вас и предоставянето на нашите услуги (Autocab, Google Play и Viber). Те ни дават възможност да осигуряваме изпълнението на нашите услуги към Вас. В тази връзка достъп до Вашия мобилен телефонен номер има и фирмата, чрез която обезпечаваме изпращането на смс-и до Вас за да бъдете уведомени относно статуса на Вашата поръчка.
Освен горното, достъп до Вашите лични данни (в различен обем в зависимост от различния комуникационен канал, който сте избрали за да направите поръчка – както са описани подробно по-горе) се получават от нашите водачи, за да могат да осъществят услугата по таксиметров превоз. Всички наши водачи спазват стриктно политиките ни за защита на личните данни на клиентите ни (и техните служители), като носят персонална отговорност относно използването на тези данни единствено и само за целите на услугите по таксиметров превоз. Някой от комуникационните канали, които използваме за поръчка на такси и връзка с Вас (например Viber) дават възможност (без знанието и волята на Йелоу) за директен контакт между (профилите на) водачите и превозваните клиенти на Йелоу (Вие). В тази връзка, Йелоу също изрично е осведомил надлежно водачите си, че те нямат право да се възползват от тези лични данни за осъществяване на контакт с клиентите по друг повод, различен от осъществяване на таксиметров превоз и свързаните с това услуги. Йелоу не носи отговорност обаче, ако, въпреки това, водач и/или Вие (или Ваши служители) решите да осъществите контакт по различен повод и за различни цели чрез (например) личните си профили във Viber. Йелоу няма право и не е технически възможно да изтрива данни от лични профили.
Ако е законосъобразно и съгласно нашия легитимен интерес е възможно да предоставим Ваши данни и на нашите правни консултанти в определени случай и само ако е необходимо.
ТРАНСФЕР НА ДАННИ
Йелоу 333 АД не прехвърля Ваши данни извън рамките на ЕС и/или Европейското икономическо пространство. Сървърите на нашия уебсайт се намират на територията на България. Autocаb съхранява Вашите данни в Европа.
По отношение на Viber и Google Play, които е възможно да съхраняват (макар и фрагментарно и/или без да може данните да Ви индивидуализират) Ваши данни на територията на трети държави (например САЩ) ние сме се отнесли отговорно към нашето партньорство с тях и сме се запознали с техните политики за защита на личните данни и начините, по които те осигуряват пропорционалните и необходими технически и организационни мерки в тази връзка.
БИСКВИТКИ
"Бисквитките" (cookies) са малки текстови файлове, които се поставят на Вашия компютър от уебсайтовете, които посещавате. Те са широко използвани, за да могат уебсайтовете да работят или работят по-ефективно, както и да предоставят информация на собствениците на уебсайта. Бисквитките, които се използват от нашия уебсайт, са необходими, за да можем да осигурим и подобрим нашите услуги и да останем конкурентни. "Бисквитките" не се споделят с трети страни.
Повечето уеб браузъри позволяват да се контролира повечето бисквитки чрез настройките на браузъра. За да научите повече за "бисквитките", включително как да видите какви бисквитки са били настроени и как да ги управлявате и изтривате, посетете: www.allaboutcookies.org.
"Бисквитки" на нашия уебсайт
За да направим нашия уебсайт привлекателен за посетителите и да позволим използването на определени функции, ние също използваме "бисквитки" на различни страници. Повечето от "бисквитките", които използваме, се изтриват в края на всяка сесия на браузъра или след определен период от време. Други "бисквитки" остават на крайното Ви устройство и ни позволяват да откриваме браузъра Ви следващия път, когато посещавате уебсайта (постоянни "бисквитки"). Можете да настроите браузъра си, за да Ви информира, когато "бисквитките" се пазят, за да можете да решите дали да приемате някой "бисквитки" отделно или никога да не приемате "бисквитки". Трябва да имате предвид обаче, че ако решите да не приемате "бисквитки", функционалността на нашия уебсайт може да бъде ограничена. Повече за бисквитките, които използва нашия уебсайт можете да прочетете в "Политиката ни за използване на бисквитки".

Освен горното имайте обаче предвид и следното във връзка с използваните от нас платформи и техните бисквитки:
Autocab бисквитки
Autocab използва "бисквитки" за traffic log, за да идентифицира кои страници се използват. Това им помага да анализират данните за трафика на уеб страниците им и да подобряват уебсайта си. Autocab използват тази информация само за целите на статистическите анализи и след това данните се премахват от системата. "Бисквитките" на Autocab по никакъв начин не им дава достъп до компютъра Ви или информация за вас, различна от данните, които сте избрали да споделите.
За повече информация - https://www.autocab.com/privacy-policy/
Viber бисквитки
Viber използва "бисквитки" за различни цели и за да подобрят онлайн практиката си, например като си припомнят състоянието на влизане и преглеждането на предпочитанията от предишна употреба на услугите им от Вас, когато по-късно се върнете към тях.
Използваме сесийни и постоянни технологии за проследяване. Използват също "бисквитки" от трети страни най-вече с цел реклама и анализи.
За повече информация - https://www.viber.com/terms/cookies-and-tracking/
Google Play "бисквитки"
Google Play използват "бисквитки" за много цели, като например, за да запомнят предпочитания Ви при използване на търсачката, за подбор на реклами, за да броят посетители на дадена страница и др.
За повече информация - https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=bg
Google Аналитики
Нашият уебсайт използва Google Аналитики за наблюдение и отчитане на използването на уебсайта ни, като например броя посетители на уебсайта, търсените фрази, които са били използвани, посещаваните страници на уебсайта и времето, прекарано на уебсайта. Събраната статистика е необходимо условие, за да осигурим и подобрим нашите услуги и да останем конкурентоспособни. Бисквитките не идентифицират потребители, нито свързват Вашия IP адрес с информация, която може да бъде идентифицирана лично. Тези "бисквитки" се използват за събиране на информация за това, как посетителите използват нашия уебсайт. Ние използваме тази информация, за да съставим отчети и да ни помогне да подобрим уебсайта. "Бисквитките" събират информация в анонимна форма, включително броя посетители на уебсайта, откъдето посетителите са посетили уебсайта и посещаваните от тях страници.
За повече информация - http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
За да се откажете от проследяването чрез Google Аналитики посетете: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
"Бисквитки" на трети страни
Нашият уебсайт може да използва функции от други уебсайтове, които могат да оставят "бисквитки". Това са "бисквитки" на трети страни и не можем да ги блокираме или предотвратим, без да премахнем функцията от нашия уебсайт. За информация относно тези "бисквитки" ще трябва да проверите уебсайта на инициатора за техните правила за "бисквитки".
СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА
Ние се ангажираме да гарантираме, че информацията, която ни предоставяте е защитена. За да се предотврати неоторизиран достъп или разкриване на информация, ние сме въвели подходящи физически, електронни и управленски процедури за защита и съхраняване на информацията, която събираме онлайн.
Внедрили сме и подходящи технически и организационни мерки, за да бъдат запазени сигурността на данните и по-специално за защита на Вашите лични данни от рискове. Тези мерки се поддържат винаги актуални.
КОЛКО ДЪЛГО СЪХРАНЯВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?
Освен посочените конкретни срокове тук по-горе, съхраняваме различните видове Ваши лични данни за такъв срок, какъвто е необходим за спазване на правните, регулаторни или вътрешни наши изисквания, както и до постигане на целите на обработка, както са описани подробно в тази политика за защита на личните данни, съгласно приложимото българско и европейско законодателство в тази област. При всички случаи сроковете за обработка на Ваши лични данни не надхвърлят 4 години. За по подробна информация относно конкретни срокове на съхранение, моля свържете се с нас на посочените по-долу контакти.
КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА?
Имате право да поискате от нас информация, копие, достъп до или изтриване на Вашите лични данни, както и ограничаване на обработването, което се отнася до Вас. Можете да правите възражения срещу обработването на данните. Имате право на информация и коментар относно автоматизираното обработване на Вашите данни, в случаите, в които използваме такова.
Тъй като искаме да сме сигурни, че личните Ви данни са коректни и актуални, можете също така да поискате от нас да коригирате или премахнете всяка информация, която смятате, че е неточна.
За което и да е от горепосочените искания, моля, изпратете описание на съответните лични данни на следния имейл адрес: office@yellow333.com. Може да изискаме допълнителни доказателства за самоличност, за да защитим личните Ви данни от неправомерен достъп.
Ако имате някакви притеснения относно това, как личните Ви данни се обработват от нас или ако искате да подадете оплакване относно начина, по който ги обработваме, можете да се свържете с нас на адрес: office@yellow333.com за да изискате информация. Ако не сте удовлетворени от нашия отговор или смятате, че не обработваме личните Ви данни в съответствие със закона, можете да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни (https://www.cpdp.bg/).
НЕПОИСКАНИ ДАННИ
Ако ни предоставите по повод на регистрация, чрез имейл или чрез други комуникационни канали допълнителни лични данни, които не са необходими за извършване на нашите услуги, Вие винаги го правите доброволно. Йелоу не съхранява данни, които не са необходими за гореизброените ни цели и не носи отговорност за предоставени такива данни от Вас, без ние изрично да сме ги изискали.
ИЗМЕНЕНИЯ
Тази Политика за защита на личните данните е последно актуализирана през м. януари 2019 г. Можем да правим изменения в нея, за да спазим приложимия закон за защита на данните. Така че, от време на време проверявайте политиката за промени. Тя е винаги достъпна за Вас на лесно и видимо място на нашия уебсайт. Всяко изменение по политиката за защита на личните данни ще се прилага от датата, на която е публикувано на уебсайта.
КОНТАКТИ
Ако имате някакви въпроси относно Вашите права или ако имате конкретни искания за достъп до информация, изтриване на данни, срокове за съхранение и др., свързани с Вашите лични данни, моля свържете се с нашето длъжностно лице по защита на данните: Татяна Маринова, тел. 02/ 962 13 33 или с адвоката на Дружеството: адв. Таня Футекова, гр. София, ул. „Хан Аспарух” № 56, ет.1, офис 1, тел. 02/ 937 01 70.


PRIVACY POLICY OF YELLOW 333 AD

Yellow 333 AD ("Yellow", "We", "Us") is a personal data controller. As such, we exercise extreme care and responsibility in respect of the personal data you provide to us for the purposes of the conduct of our business, namely provision of taxicab services. We have made this Privacy Policy to inform our customers ("You", "Your/s") about all types of personal data we collect and the way we process and store the data, in compliance with the applicable national and European legislation in the area of personal data protection.

We collect personal data generally for the purposes and in connection with: (i) the way you have chosen to book a cab (by phone, on-line, via a mobile app or Viber) , (ii) the use of our website, (iii) filling in the contact forms when you contact us on-line (for example, when you make an inquiry about services by subscription via our website or when you want to use the Taxi Button service, etc.).

What Data We Collect and for What Purposes (Purposes of Processing)?

Book a Cab by Phone

When you book a cab by phone on 02/91119 or 1219, for the purposes of the services provided by us, we ask you to give us your phone number, so that we can call you, and the pick-up address for the cab. In addition to this, for the purposes of our work and book-keeping, as well as to provide you with a comfortable trip every time, we also store the route and the end destination of your trip, along with other information: how you paid for your ride, whether pets rode in the cab, and any information provided by the user of the service.

For your convenience, when you next call us, and again for the purposes of our book-keeping, we keep your phone number and the recent addresses from where you have booked a cab in our system.

In addition, when booking a cab by phone, the call is recorded to improve the service. Orders records are kept for a maximum of 3 months and then automatically deleted. It is possible, in case of dispute, some records to be kept until such disoute it is finally resolved.

Please kindly bear in mind that in case you do not want these data stored and used by us when you next use our services, for us it is technically impossible to delete the data automatically. For this to be done, you need to request data deletion at e-mail office@yellow333.com. Please kindly remember that the deletion will lead to loss of information about your orders. The data may not be deleted either, if by virtue of a special statutory act or legal requirement of a government institution we are required to store the data, and if our legitimate interest allows us to store some of your data.

Book a Cab via a Mobile App

You can also book a cab via our mobile app Yellow Taxi. For your registration in our mobile app (an application in Google Play and App store), you provide us with your name and surname (you may also use nicknames), e-mail address, phone number and pick-up address for the cab. In addition to this, for the purposes of our work and book-keeping, we also store the route and the end destination of your trip.

Please kindly bear in mind that in case you do not want these data stored and used by us when you next use our services, for us it is technically impossible to delete the data automatically. For this to be done, you need to request data deletion at e-mail office@yellow333.com. The data may not be deleted either, if by virtue of a special statutory act or legal requirement of a government institution we are required to store the data, and if our legitimate interest allows us to store some of your data. However, please kindly bear in mind that if you delete the data you have given us in the mobile app (your account), you will not be able to use the service again and will need to register anew when you next access the mobile app.

In addition, we kindly draw your attention also to the fact that with the installation of our app on your mobile phone and/or another device, you get the personal data of our drivers who are driving you and/or have driven you in our previous orders so that you can find your cab. These data are stored on your app for a certain time for your convenience and also in the case of lost items, complaints about the service, driver rating, and/or any other information you wish to share with us. However, it is entirely your responsibility not to use the personal data of our drivers for other purposes save those listed here.

Book a Cab on Viber

You can also book a Yellow Taxi cab using our Viber bot. For the purposes of registration to use the Viber bot, you provide us with your name(s) (you may also use a nickname), phone number and pick-up address for the cab. In addition to this, for the purposes of our work and book-keeping, we also store the route and the end destination of your trip. Viber encrypts your messages and they cannot be traced to you to make possible for third persons to identify you.

Automatically with the registration on our Viber bot you obtain access to our public chat where you may keep up-to-date with the latest news about us and our services. The updates are not sent to your personal account and do not bother your daily business in any way; you may check them up only when you go to our public chat as a follower.

Please kindly bear in mind that in case you do not want these data stored and used by us when you next use our services, for us it is technically impossible to delete the data automatically. For this to be done, you need to request data deletion at e-mail office@yellow333.com. The data may not be deleted either, if by virtue of a special statutory act or legal requirement of a government institution we are required to store the data and if our legitimate interest allows us to store some of your data. However, please kindly bear in mind that if you delete the data you have given us in Viber, you will not be able to use the service again and will need to register anew when you next decide to use Viber.

In addition, we kindly draw your attention to the fact that with using our Viber bot on your mobile phone and/or another device, you get the personal data of our drivers who are driving you, who have driven you in our previous orders, and/or who have started a trip to carry our your order but which was cancelled for some reason. Our drivers' personal data that reach you are (at the most) name and surname, phone number, photo and a Viber account of the driver, so that you can find your cab. These data are stored on your app for your convenience and also in the case of lost items, complaints about the service, driver rating, and/or any other information you wish to share with us. We cannot erase these data as they are stored on your personal Viber account. Due to this it is entirely your responsibility not to use the personal data of our drivers for other purposes save those listed here.

Book a Cab on Our On-line Platform

On our website https://www.yellow333.com/porachka/online, you can book a cab on-line and also use our new web-based platform https://book.autocab.net/30410.

To do so, you can register for the purposes of booking a cab. For your registration, you provide us with your name and surname (you may also use nicknames), e-mail address and phone number. This is how you get a profile to our web order system.

In order to book a cab, we also require an address where you expect a car to be shipped. Furthermore, for the purposes of our activity and accountability, we record the route and the end point you have travelled. You can also fill in other information such as number of passengers, luggage, payment method.

When ordering a taxi from/to Sofia Airport, we require additional information such as flight number, number of passengers, luggage and more.

Please kindly bear in mind that in case you do not want your data, as our registered user, to be stored and used by us when you next use our services via the web based platform, for us it is technically impossible to delete the data automatically for our system. For this to be done, you need to request data deletion at e-mail office@yellow333.com. The data may not be deleted either, if by virtue of a special statutory act or legal requirement of a government institution we are required to store the data and if our legitimate interest allows us to store some of your data. However, please kindly bear in mind that if you delete the data you have given us in the web platform, you will be able to book a cab only without registration, (unless you sign up again), which will greatly reduce the convenience of a quick booking for you.

Cab Vouchers/Yellow Subscribers

If you are a customer by subscription, this means that you and/or employees of your organization use our cab services with payment vouchers issued by Yellow.

When you use a paper voucher, it is filled in with the following information: date when the cab service was carried out, start time, destination, and name and signature of the person who used the service (usually a subscriber's employee). The vouchers with these data are handed over to Yellow by our drivers at the end of each calendar month. Yellow processes them within one month (30 days) at the most, and returns the vouchers to the respective subscription customer. Our drivers and Yellow exercise extreme care and responsibility in respect of the personal data contained in the vouchers, namely, name and signature of the person who used the service. The data are stored according to the proper technical and organizational measures.

When electronic vouchers are used, Yellow again provides proper technical and organizational measures to protect the personal data contained in the vouchers (the data are the same as with the paper voucher, but without a signature). All orders received via an electronic voucher are processed via our Autocab system as described below.

In addition to the above, our customers often avail themselves of our airport transfer service from and to Sofia Airport. In this connection Yellow received data about third persons visitors or employees of our customers. The information is re-sent to our drivers who prepare name sheets (on paper or on a tablet) containing the name and surname of the person that needs to be picked up so that he/she can be identified. We need and process the following data: name and surname of the person, phone number, flight number, airport terminal, destination, and manner of payment.

Personal data by customer's assessment (rating)

As detailed in our Terms and Conditions for Use of the Tax Shipment Service of YELOW 333 AD (the "Yellow's Terms&Conditions"), section "Customer Assessment (Rating)", you are subject to an evaluation by Yellow with respect to your correct attitude towards us, our drivers and operators.
Usually, the way we evaluate our customers is manually done, and the information and feedback we get from our drivers is recorded to your phone number (for example, an unpaid account, a customer who has not shop up when an order is made, etc.). So we decide whether to perform services to you or not and at what time of the day to perform orders from you. We also manually enter customer's ratings for customers to be encouraged by us - such as award for large number of orders, trips made, and more.

Part of our customer assessment is done in addition to manual with an automated data processing intervention - an algorithm in our ordering system calculates the percentage of those cases in which you ordered a tax but did not use it. This is an automatic setting, but not entirely, because it is governed by us. We have a choice to decide which order communication channel (mobile app, Viber, online) what percentage of unfulfilled orders to count that to determine whether we to perform services to you or not and whether we serve you in peak hours or not. Customers are grouped into our system in a number of categories (for example, "Perfect Customer", "Customer to Be Restricted", "Customer Receiving Services Completely", "Limited Customer", etc.). Customer status may change from one state to another automatically depending on the orders it uses. However, we regularly check our system, the correctness of the algorithms used, and we retain the ability to manually change the customer's status if we believe it will be serviced despite accumulated negatives. In these cases, we also use your phone number for the purpose of assessing your status.

In connection with the above, we note that even if you do not use our services for a longer period of time and/or request that your personal data be completely deleted by us (name, address, direction, route or other information, as described above), it is in our legitimate interest to keep at least your phone number, with your status as our customer, for a certain period of time. In this way, we will be able to recognize our incorrect customers and protect ourselves from misuse of our services (as well as with a view to protecting all our legitimate rights and interests in a possible dispute). The personal data stored is in a minimum volume and is not used for anything other than the purposes described herein. Such data does not significantly harm your legal rights and interests, nor do represent a risk for you.

Autocab/Other Necessary Information

For the purposes of our services, we use the international system Autocab, www.autocab.com. If a cab booking is confirmed by you (by one of the possible ways to order), the data provided by you are stored safely in the Autocab system for on-line booking, which too adheres to all requirements for personal data protection according to the applicable European legislation. The data stored in Autocab are kept on servers within Europe. Autocab fully adheres to all our instructions about your data and their storage.

We sometimes may use and analyse aggregate information (aggregate data referring to a group or category services or customers from which the individual identities or characteristics have been removed), collected by means of the provision of analytic data, so that we can administer, maintain, improve and develop our services.

In addition to the above, in connection with certain special requirements you may have to us, occasionally we may store details such as about people with health issues or disabilities, number and age of children and/or pets. Such information is processed in compliance with all necessary technical and organizational measures for its protection, as well as in line with the requirements of the applicable legislation.

If you wish to use a payment terminal to make your payment, provided that your cab has one, the data for your credit/debit card too can be stored so that we may provide the service you have requested. This operation is performed using a card reader managed by Pay Pal, www.paypal.com, in compliance with the applicable laws on protection of personal data.

In connection with your use of the options to book a cab via the mobile app, Viber, and the on-line platform, we kindly ask you to bear in mind that these platforms may collect information about you on their own grounds, so that you may want to check the privacy policy of each platform (for example, Viber, Google Play) to check how they use your information and see how you can refuse or delete such information.

When you book a cab, you data is used in a responsible manner also by our operators, solely and only for the purpose of the provision of our service. Our operators, as well as our drivers, have undergone personal data protection training and we carefully monitor the compliance with our data protection rules on their part. Our processing of all your personal data is based on our internal data protection policies which comply with the currently applicable national and European legislation in this respect.

Website

On our website, https://www.yellow333.com/, we provide you with various options to get in touch with us, such as:

• send a request about subscription services;
• use the Taxi Button service;
• contact us to advertise with us;
• rate a driver or a vehicle;
• contact us in the case of lost items, etc.

In connection with the above we collect the following personal data: name and surname, e-mail address, and phone number. When you send us a comment/report, you may also provide us with other data as you deem fit. We store only the information that we need to get back in touch with you. Any additional data you provide us with are not processed nor stored by Yellow and we are not liable for such data as you provide us with voluntarily. In the above-mentioned cases, the data is stored until the service is performed, the customer's response or the final inspection and resolution of the case and/or dispute.

In addition to the above, via our website on the page https://www.yellow333.com/avtomobili-yellow-taxi/sistema-za-obyavi, it is possible to access the independent platform for free ads http://classifieds.nitbg.com/index.php. The registration on this page requires name (or a nickname) and e-mail address. On the page in question it may be freely exchanged ads about vehicles. On this page you will easily find a separate privacy policy that we strictly adhere to, and where you can find additional information about the processing of your personal information, in case you decide to use that page.

Please kindly bear in mind that without at least the required data as listed here above, the systems for contact with you can hardly work and we cannot render our services to you.

When you visit our website, we collect standard information for our internet log and details about the patterns of users' behaviour. We do this in order to find information, for example, about the number of visitors in the different sections of the website. We collect this information in a way that does identify anyone. When we use the data thus collected, we do not make any attempts to identify the visitors to our website. We do not associate any data from the log on our website with information for personal identification from any source.

Please kindly bear in mind that our website may contain links to other websites that may be of interest to you. However, remember that once you have used these links and have left our website, we do not have control over these other websites. This is why we cannot bear any responsibility in respect of the protection and privacy of any information you provide when you visit such websites, as they are not subject to the present Privacy Policy of Yellow.

Web platforms we use

In addition to the above, we would like to inform you that we use Instagram (https://www.instagram.com/yellowtaxibg/), YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCG9hjWJ4riXMJ2PlQgKzqwQ), Facebook (https://www.facebook.com/YellowTaxiBGMobile/), and have our own Viber chat bot, (http://chats.viber.com/yellowtaxi). We use these platforms to keep in touch with our followers, This is not done with the purpose of processing your personal data, nor do we have access to such. However, it is still useful to familiarize yourself with the privacy policies of these platforms so that you know what of your data are processed by them.

Our web-pages have embedded plug-ins from Facebook, Twitter and LinkedIn.
When you visit our web-pages, the plugins create a direct link between your browser and the said platforms. We would like to point out that as a provider of the websites we do not receive any information about the content of the transmitted data as well as about its use by these platforms. For more information, visit the Facebook, Twitter, and LinkedIn privacy policies.

If you do not want some of those three platforms to link your visit to our website with your accounts in them, simply exit your user account in the appropriate platform.

When you are signed in to your YouTube account, you enable YouTube to map your browsing behaviour directly in your personal account. You can prevent this by signing out of your YouTube account. For more information, visit https://www.google.com/intl/bg/policies/privacy.

On What Basis Do We Process Your Data?

Yellow processes your personal data lawfully, on the basis of a) our legitimate interest in performing taxi transportation services in the ways as set out here above; b) our legitimate interest to maintain our website and the functionalities therein in the best possible condition, so that we can inform you about our services and/or we can contact you; c) on the basis of our contractual relations with you; and d) on the basis of our legal obligations, as per the applicable national and European legislation.

Who Has Access to Your Data? Third Parties/Data Recipients?

Yellow does not allow access to your data and does not transfer your data to third parties, with the exception of the cases mentioned herein, strictly related to the provision of our services.
Your data can be used by our assistants who provide the technological means to get in touch with you and render our services (eg, Autocab, Google Play and Viber). This enables us to ensure the provision of our services to you. In this connection, your phone number is accessible to the company with which we ensure the sending of texts to you about the status of your order.

In addition to the above, access to your personal data (to a different extent depending on the communication channel you have selected for your order, as detailed here above) is obtained by our drivers in order to be able to carry out the taxicab service. All of our drivers strictly adhere to our privacy policies concerning our customers (and their employees) and are personally responsible for the use of these data solely and only for the purpose of the taxicab services. Some of the communication channels we use for booking a cab and for contact with you (for example, Viber) enable (without the knowledge and wish on the part of Yellow) direct contact between the drivers (their accounts) and the customers using a Yellow taxicab service (You). In this regard, Yellow has explicitly advised its drivers that they may not use these personal data to contact you on any occasion other than cab and related services (except with your explicit consent, of course). Yellow is not responsible if, despite this, a driver and/or you (or your employees) decide to get in touch on a different occasion and for different purposes through (for example) your personal Viber accounts. Yellow may not nor has the technical ability to delete data from personal accounts.

Provided that it is lawful and on the basis of our legitimate interest, we may provide your personal data to our legal consultants in certain cases and only when necessary.

Data Transfer

Yellow does not transfer your data outside the EU and/or the European Economic Area. The servers of our website are located in Bulgaria. Autocab stores your data in Europe.

With regard to eg, Viber, Google Play and App store, who may store (albeit fragmentarily and/or without the possibility for data individualization) your data in third countries (for example, the United States), we treat responsibly our partnership with them and have read their privacy policies and the ways in which they provide the proportionate and necessary technical and organizational measures in this connection. You can also learn about their privacy policies on the official sites of these platforms.

Security of Information

We undertake to ensure that the information you provide us with is protected. To prevent against unauthorized access or disclosure of information, we have implemented appropriate physical, documentary, personal, electronic and management procedures to protect and safeguard the information we collect on-line.

We have also implemented appropriate technical and organizational measures in order to safeguard the security of the data and in particular, to protect your personal data against risks. These measures are always kept up-to-date.

How Long Do We Store Your Personal Data?

In addition to the concrete storage periods specified in this policy, we store the different types of your personal data for as long as it is necessary to comply with our legal, regulatory or internal requirements, as well as until achievement of the objectives of the processing as laid down in detail in this Privacy Policy, according to the applicable Bulgarian and European legislation in this area. In any case, the processing times of your personal data do not exceed 4 years. For more detailed information about specific storage times, please contact us at the contact details below.

Your Rights

You may request from us information, copy, access to, or erasure of your personal data, as well as restriction of the processing concerning you. You may also object to processing. You may request information and comment on the automated processing of your data, in the cases when we use such.

Because we want to make sure that your personal information is correct and up-to-date, you may also ask us to rectify or remove any information you think is inaccurate.

For any of the above requests, please send a description of your personal data concerned to the following e-mail: office@yellow333.com. We may require additional proof of identity to protect your personal data against unauthorized access.

If you have any concerns about how your personal data is handled by us or wish to raise a complaint about the way we process your data, you can contact us at: office@yellow333.com to request information. If you are not satisfied with our response or believe we are processing your personal data not in accordance with the law you can complain to the Commission for Personal Data Protection (https://www.cpdp.bg/).

Unrequested Data

If upon registration by e-mail or other means of communication you provide us with additional personal data that are not necessary for the provision of our services, you always do so voluntarily. Yellow does not store data that are not necessary for the purposes listed here above and is not responsible for such data provided by you without our explicit request.

Amendments

This Privacy Policy was last updated in January 2019. From time to time, we may make changes or amend it as required to comply with applicable data protection law. So you may wish to check back from time to time. The Privacy Policy may be accessed at any time and can be found at an easily visible place on our website. Any amendment of the Privacy Policy will apply from the date it is posted on our website.

Contact Details

If you have any questions regarding your rights or if you have any specific requests for access to information, deletion of data, storage times, etc., concerning your personal data, please contact our Data Protection Officer: Ms Tatyana Marinova, phone: 02/962 13 33, or our lawyer, Ms Tanya Foutekova, address: City of Sofia, 56 Han Asparouh Street, Floor 1, Office 1, Phone: 02/ 937 01 70.